Afspraak maken • 030-2288130 (iedere werkdag 09.00-17.30 uur) of via voicemailinfo@craniogodart.nl

Vergoedingen

Voor een behandeling bij Cranio Godart heeft u geen verwijzing van uw huisarts nodig.

Tarieven

Het intake­consult en vervolg­consulten kosten € 80,- per behandeling en kunnen worden gepind na elk consult.

De rekening kunt u vervolgens opsturen naar uw verzekering mits uw aan­vullende verzekering de kosten (deels) dekt. De kosten vallen niet onder het eigen risico en worden direct vergoed.

Een behandeling duurt 45 minuten. Bij verhindering kunt u tot 24 uur van tevoren telefonisch annuleren (bij geen gehoor dient u de voice­mail in te spreken). Daarna bent u de af­gesproken kosten verschuldigd. Als u toch per e-mail annuleert, let er dan op dat ik een lees­bevestiging stuur. Het komt wel eens voor dat uw e-mail pas dagen later aan­komt.

Vergoedingen

Door het lid­maatschap van de VNT en het RCN worden de behandelingen geheel of gedeeltelijk door de meeste zorg­verzekeraars vergoed, mits u aan­vullend bent verzekerd. U kunt op de site van deze organisaties na­gaan of de behandelingen worden vergoed.

Registraties

KvK: Utrecht 30239929
VNT: 08.048
RCN: R0122
SCAG
RBCZ: 601141R
BIG-registratie: 49910805704
AGB-CODE: 90-038244
AGB-CODE praktijk: 90-(0)16795