Afspraak maken • 088-0107848 (iedere werkdag 09.00-17.30 uur) of via voicemailinfo@craniogodart.nl

Clusterhoofdpijn, migraine en whiplash

Clusterhoofdpijn

Ondraaglijke hoofd­pijn die voor­komt in clusters. Meestal zit de pijn aan een zijde van het hoofd rond het oog of aan de zij­kant van het hoofd. Vaak is er ook last van de ogen (rood, tranend), verstopte neus of loop­neus.

Migraine

Hoofd­pijn die in aanvallen voorkomt met een duidelijk begin en einde. Meestal is de hoofd­pijn heftig kloppend aan een zijde van het hoofd en de volgende klachten:

  • misselijkheid of braken
  • over­gevoelig­heid voor licht en of geluid.
  • vervormingen bij het zien (licht­vlekken, gedwarrel of niet kunnen focussen)

Whiplash

Bij een whiplash verrekken de nek­spieren zich met als gevolg vaak de volgende klachten:

  • Duizeligheid
  • Concen­tratie­problemen
  • Vergeet­achtigheid, er niet volledig bij zijn
  • Oog­klachten (lichtvlekken of niet kunnen focussen)
  • Bewegings­angst
  • Over­gevoelig­heid voor licht en geluid

Boven­staande termen zijn allemaal verschillende zaken, maar hebben vaak een gelijk­soortige oorzaak, nl. miniscule spanningen van de diepe nek­musculatuur.

Oorzaken van de bovenstaande symptomen

De concentratie­problemen worden voornamelijk veroorzaakt door spanningen in de schedel­basis. De schedel­basis is eigenlijk een soort kraak­benig scharnier van twee schedel­beenderen. Normaal gesproken is hier een beweging voelbaar, maar bij concentratie­problemen is deze beweging niet voelbaar door spanningen in het kraak­benige scharnier. Door deze spanningen wordt het rond­pompen van de liquor (hersen­vloeistof) verminderd waardoor concentratie­problemen ontstaan. Dit is eenvoudig op te lossen met CST.

Duizelig­heid en misselijk­heid worden voornamelijk veroorzaakt door scheef­standen van de eerste twee nek­wervels, de atlas en de draaier. Dit is eenvoudig op te lossen met ART.

Fotofobie en Fonofobie

Over­gevoelig­heid voor licht en geluid, het voelen van een band om het voor­hoofd (hoofdpijn) en depressieve gevoelens worden vaak veroorzaakt door een beperkte beweeg­lijkheid van de schedel ten opzichte van de atlas. Deze beperking wordt OAA genoemd, waarbij de O staat voor occiput (achterhoofdsbeen), de A voor atlas en axis (draaier), de eerste en tweede nek­wervel. Deze beperking heeft tevens een negatieve invloed op de werking van de nervus vagus, de tiende hersen­zenuw. Deze ontspringt aan de hersen­stam en is zeer belangrijk omdat hij zowel een belangrijke rol speelt bij de spijs­vertering als wel bij emotionele verwerkings­processen.

Met Cranio Godart Therapie kunnen de scheef­standen van de nek­wervels en spanningen in schedel­naden worden gediagnosticeerd en behandeld.