Afspraak maken • 088-0107848 (iedere werkdag 09.00-17.30 uur) of via voicemailinfo@craniogodart.nl

Cranio Godart Therapie

Cranio Godart Therapie is een therapie waarin Cranio Sacraal Therapie (CST), Autonome Repositionerings­techniek (ART) en Viscerale Technieken (VT) worden gebundeld tot een geïntegreerde zachte doel­treffende manuele techniek.

Cranio Sacraal Therapie (CST)

is voornamelijk gericht op de behandeling van de schedel (cranium), de wervel­kolom en het heilig­been (sacrum).

Weten­schappelijk is vast­gesteld dat de hersen­vloeistof (liquor) tussen de hersen­vliezen en langs het rugge­nmerg ritmisch wordt rond­gepompt (liquor­circulatie). Dit dient er onder meer voor de hersenen te voor­zien van in de vloei­stof opgeloste voedings­stoffen en ook de door hersencellen geproduceerde afval­stoffen weer af te voeren. Deze ritmische liquor­circulatie wordt gereguleerd door een apart zich­zelf besturend mechanisme in de schedel. De schedel­beenderen bewegen met dit ritme mee. Deze ritmische beweging, het zogenaamde cranio-sacraalritme, is vrij zwak, niet zichtbaar, maar wel voelbaar, zeker voor een ervaren cranio-sacraal­therapeut.

Als door een of andere oorzaak de schedel­beenderen niet of niet meer vrij kunnen bewegen, bij­voorbeeld ten gevolge van een ongeval, worden ook de hersen­vliezen, die aan de binnen­zijde aan de schedel­beenderen vast­zitten, in hun beweging beperkt. Hierdoor wordt de liquor­circulatie geremd, hetgeen directe gevolgen heeft voor het functioneren van diverse hersen­gebieden met allerlei nare gevolgen van dien voor het gehele lichaam. U kunt hier meer over lezen bij Whiplash en Psychische klachten.

De cranio-sacraal­therapeut behandelt deze storingen en zorgt ervoor dat alle onderdelen van dit ingewikkelde systeem weer vrij kunnen bewegen en het lichaam weer normaal kan functioneren.


Autonome Repositioneringstechniek (ART)

Algemeen bekend is dat een spier­verrekking problemen veroorzaakt. Het gevolg is een sterke meestal tijdelijke samen­trekking en soms verkramping van de spier.

Niet zo bekend is dat dit ook kan gebeuren wanneer een spier passief te veel wordt verkort en daarna te snel weer wordt gestrekt. Het gevolg is namelijk een ontregeling van kleine receptoren in de spier, welke continu essentiële informatie moeten door­sturen naar de hersenen (feedback). Fouten in deze feedback leiden dan tot een verstoring van de spier­spannings­regulatie vanuit de hersenen. Het resultaat is vervolgens een blijvende te hoge spier­spanning aan één kant van een gewricht en een te lage aan de andere kant, met als gevolg een continue onnatuurlijke stand van het gewricht en chronische pijn.

Dit kan bij­voorbeeld gebeuren bij een enkel­verstuiking, een bekken­kanteling, of bij een verschuiving van een wervel. Als zo’n wervel vervolgens therapeutisch wordt terug gedwongen, zoals dat gebeurt bij manipulatie (het zogenaamde ‘kraken’), blijft de asymmetrische spanning rond de wervel gehandhaafd, zodat deze na korte tijd weer in de abnormale stand kan worden teruggetrokken. Er zal dan steeds opnieuw moeten worden gemanipuleerd.

Autonome repositionering daarentegen richt zich op de oorzaak van de scheef­stand. Het herstelt de verstoorde feedback vanuit de spier en normaliseert daarmee de spier­spannings­regulatie. De spieren om het gewricht krijgen dan weer de normale basis­spanning en het gewricht zal uit zich­zelf (autonoom) in de juiste stand terugkomen (repositionering).

Lees meer over de ontstaans­geschiedenis van ART bij Lage Rugklachten.


Viscerale Technieken (VT)

Viscerale Technieken

Met behulp van Viscerale Technieken kan de mobiliteit van alle organen (viscera) worden verbeterd. Deze technieken grijpen aan op het bind­weefsel (fascia) waarmee het hele lichaam is doorweven. Elke spier, zenuw, bot­stuk, bloed­vat en orgaan zit verpakt in fascia waardoor alles met elkaar wordt verbonden en alle structuren ongestoord langs elkaar kunnen glijden bij bewegen.

Wanneer er zich restricties voordoen in de beweeglijk­heid van organen is dit direct merkbaar in de wervel­kolom waaraan alle organen zijn opgehangen. Maar ook de perifere gewrichten zullen minder beweeglijk worden als de viscera onder spanning staan. Op die manier proberen de perifere gewrichten de organen zo goed mogelijk te onder­steunen om het functioneren van de organen te waar­borgen.

Naast lichamelijk ongemak speelt de fascia ook een belangrijke rol in het geestelijk functioneren van de mens doordat ook het zenuw­stelsel omgeven is met fascia en ook aan spanning onder­hevig kan zijn, waar­door ook het autonome zenuw­stelsel en het hormonale stelsel worden beïnvloed.

Ik pas Viscerale Manipulaties toe volgens Jean Pierre Barral en Integrale Technieken volgens methode Frank de Bakker.