Afspraak maken • 088-0107848 (iedere werkdag 09.00-17.30 uur) of via voicemailinfo@craniogodart.nl

Aandachtsstoornissen en concentratieproblemen bij kinderen

Kinderen met hoofd­pijn­klachten komen vaak gelijk naar de praktijk voor Cranio Godart Therapie, want kinderen met hoofd­pijn dat hoort niet. Meestal zijn de klachten echter vager en moeilijker in woorden te vatten. Vaak worden bij kinderen veel dis­posities van de nek­wervels en spanning in schedel­naden gevonden, waarbij een volwassene met dezelfde problemen zou klagen over hoofd­pijn, een watten­hoofd, concen­tratie­problemen en dergelijke. Kinderen hebben van deze dis­posities vaak geen hoofd­pijn of andere pijnen doordat ze nog zo flexibel zijn. De klachten uiten zich dan meer op gedrags­niveau. Deze klachten kunnen ontstaan door val­partijen of het hoofd stoten, maar vaak is de basis van de problemen al gelegd tijdens de geboorte die begint met het genoemde KISS-syndroom dat onbehandeld na twee jaar over kan gaan in het KIDD-syndroom.

Als tijdens de geboorte een over­strekking van de nek heeft plaats­gevonden, kan de beweeglijk­heid van de schedel ten opzichte van de atlas worden beperkt. Deze beperking wordt OAA genoemd, waarbij de O staat voor occiput (achter­hoofdsbeen), de A voor atlas en axis (draaier), de eerste en tweede nek­wervel. Deze beperking heeft tevens een negatieve invloed op de werking van de nervus vagus, de tiende hersen­zenuw. Deze ontspringt aan de hersen­stam en is zeer belangrijk omdat hij zowel een belangrijke rol speelt bij de spijs­vertering als wel bij emotionele verwerkings­processen.

De beperking van de beweeg­lijkheid van de nek en veelal ook spanningen in de schedel­naden resulteren vaak in onder­staande klachten die goed kunnen worden behandeld met Cranio Godart Therapie.

Klachten

  1. Concentratieproblemen, snel afgeleid, niets willen missen
  2. Duizeligheid
  3. Hoofdpijn
  4. Onzeker, bang, faalangst en of schuw
  5. Gedragsproblemen
  6. Leerproblemen, komen vaak bovendrijven vanaf groep 4
  7. Onrustig gedrag, niets willen missen
  8. Buikpijn